< Naslovna stran Rože in vrt

Naročite revijo

Letna naročnina za 10 številk je 22,50 €Naročnik potrjuje, da so podatki točni, in se strinja, da Večer Revije, d.o.o., njegove osebne podatke obdeluje in uporablja samo za analizo naročnikov, za tržne raziskave, za predstavitev svojih izdelkov in storitev, za obveščanje o marketinških akcijah (največ enkrat tedensko), za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva ter da jih Večer Revije, d.o.o., brez njegove privolitve ne bo posredoval tretjim osebam. Posameznik za obveščanje dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov (npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo). Posredovane osebne podatke lahko Večer Revije obdeluje vse do preklica privolitve posameznika oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Večer Revije, d.o.o., trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Večer Revije, d.o.o., je dolžan v 15 dneh po prejemu zahteve ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in ga v nadaljnjih 5 delovnih dneh o tem tudi pisno obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Večer Revije, d.o.o. Večer Revije, d.o.o., se zavezuje vaše osebne podatke varovati in skrbno hraniti v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov — ZVOP-1 UPB1 (Ur. l. št. 94/2007 s spremembami in dopolnitvami). Akcija velja za nove naročnike, katerih gospodinjstvo ni bilo naročeno na revijo v zadnjih 12 mesecih.


60 strani izbranih nasvetov za izbrane vrtove

V aktualni številki revije Rože in vrt vas čaka zanimivo in poglobljeno branje. Poleg kopice uporabnih nasvetov in zanimivosti boste našli veliko pestrega branja o zdravilnih rastlinah in njihovi uporabi.

Revija Rože in vrt izhaja tretji ponedeljek v mesecu. Ne zamudite zanimivega branja in vaš vrt bo zasijal v polnem sijaju.

Revijo lahko naročite tudi na dom.

Revija Rože in vrt je lahko lepo darilo za vaše najbližje.
Že zdaj si zagotovite svoj izvod ...

O reviji

68 strani zanimivih
slovenskih nasvetov
za slovenske vrtove.

Format: 230 x 300 mm

Nakup revije

Revijo Rože in vrt lahko naročite:

po telefonu: (02) 23 53 326

po e-pošti na: narocnina@revija-rozeinvrt.si

ali jo kupite pri svojem prodajalcu časopisov.

Kontakt

Uredništvo:
info@revija-rozeinvrt.si

Naročnina: (02) 23 53 326
narocnina@revija-rozeinvrt.si

Oglasno trženje: (02) 23 53 305
oglasi@revija-rozeinvrt.si